สมการชีวิต

หลายๆ สมการเรียนมาแล้ว ชีวิตนี้ไม่เคยได้ใช้ … แต่สมการนี้เรียนเถอะแล้วชีวิตจะดีขึ้น ดีขึ้น และดีขึ้น

Read more

Key Behavior Indicator “ตื่นรู้” มากแค่ไหน

เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆ ค่ะ สำหรับกัลยณมิตร ที่เริ่มฝึกตนค่ะ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ เผยแพร่เมื่อวันที่20 มิถุนายน 2012 32 ข้อประเมินตนเองว่า“ตื่นรู้” มากแค่ไหน หลายคนถามว่าฝึกสติไปแล้ววัดผลยังไง ก็ขออธิบาย ง่ายๆ เป็นข้อๆ เป็น checklist ง่ายๆ นี่แหละ Key Behavior Indicator

Read more