เครื่องสังเคราะห์ความสุข (Joy Maker)

“บางทีความสุขอาจไม่ใช่ สิ่งที่เราต้องตามหา ทว่ามันคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้า แต่เรายังมองไม่เห็น” ทุกวันนี้ ที่เรายัง “ไม่มี” ความสุข เพราะเรายัง “ไม่เข้าใจ” ความสุข

Read more