จิตดวงสุดท้ายแต่สำคัญ

หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมต้องบริหารจิต ก็มักตอบว่า เวลาที่สำคัญที่สุดคือ สภาวะจิต ณ เวลาตาย จิตตอนตายเป็นอย่างไร จิตก็จะไปตามสภาวะนั้น โดยเฉพาะเมื่อชราแล้ว ย่อมมีโรคภัยที่จะมาสร้างความเวทนา ความเจ็บปวดตอนจิตจะละสังชาร จิตที่ไม่ได้รับการฝึกหัดมา บ่มบุญ บ่มสติมา ยากที่จะตั้งจิตได้ เช้านี้อ่านเจอประสบการณ์ที่ตรงใจเลยเอามาฝาก เพื่อพิจารณา

Read more