บำบัดโรค ด้วยการนวดแผนไทย

นวดแผนไทยถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตกาล และสืบสานกันมาจนถึงปัจจุบัน การนวดแผนไทย เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งเกิดจากสัญชาตญาณของการอยู่รอด เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วย ตนเองหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงมักจะลูบไล้หรือบีบนวดบริเวณดังกล่าว ทำให้อาการปวดเมื่อยคลายลงได้ ต่อมาได้เริ่มสังเกตเห็นผลจากการบีบนวดในบางจุด จึงกลายเป็นความรู้ที่ได้สืบทอดต่อกันมา

Read more

บันได 9 ขั้น เพื่อชีวิตที่มีสุข

‘The Power of Less’ หรือ การใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบ เพื่อชีวิตที่มีสุขนั้น สามารถเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยบันได 9 ขั้น ดังนี้

Read more

ธรรมะ … จากริมทะเล

ยามนั่งพิจารณาทุกลมหายใจจนความสงบได้ส่องแสงสว่าง เห็นความไม่พอเพียงของคนเรา ยามนั่งริมหาดทราย ในพื้นที่ธรรมชาติที่ยังดิบอยู่ มีแมกไม้และทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ ใจคนส่วนใหญ่ก็ปราถนาที่จะสร้างที่อยู่อาศัยที่พักกายที่สบาย มีทุกอย่างที่อำนวยความสะดวก ในธรรมชาตินั้น จนในที่สุดได้สรรค์สร้างที่พักอาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกกันจนเต็มพื้นที่ในธรรมชาติ

Read more