Key Behavior Indicator “ตื่นรู้” มากแค่ไหน

เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆ ค่ะ สำหรับกัลยณมิตร ที่เริ่มฝึกตนค่ะ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ เผยแพร่เมื่อวันที่20 มิถุนายน 2012 32 ข้อประเมินตนเองว่า“ตื่นรู้” มากแค่ไหน หลายคนถามว่าฝึกสติไปแล้ววัดผลยังไง ก็ขออธิบาย ง่ายๆ เป็นข้อๆ เป็น checklist ง่ายๆ นี่แหละ Key Behavior Indicator

Read more