บำบัดโรค ด้วยการนวดแผนไทย

นวดแผนไทยถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตกาล และสืบสานกันมาจนถึงปัจจุบัน การนวดแผนไทย เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งเกิดจากสัญชาตญาณของการอยู่รอด เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วย ตนเองหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงมักจะลูบไล้หรือบีบนวดบริเวณดังกล่าว ทำให้อาการปวดเมื่อยคลายลงได้ ต่อมาได้เริ่มสังเกตเห็นผลจากการบีบนวดในบางจุด จึงกลายเป็นความรู้ที่ได้สืบทอดต่อกันมา

Read more