“ถ้อยคำ” ของ ปัญญา โดย : Warren Buffet

“ถ้อยคำ” ของ ปัญญา โดย : Warren Buffet

Words-Of-Wisdom-Quotes-About-Life-14

 1. ในการทำมาหากิน : “อย่า” พึ่งพิง รายได้ช่องทางเดียว ใช้ การลงทุนสร้าง ‘โอกาสที่สอง’
 2. ในการใช้จ่าย : หาก คุณใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งที่ ‘ไม่จำเป็น’ ไม่นานคุณจะต้อง ‘ขายสิ่งที่จำเป็น’
 3. ในเรื่องการออม : “อย่า” เก็บเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย แต่ใช้จ่าย ด้วย ‘เงินที่เหลือจากการเก็บ’
 4. ในความเสี่ยง : “อย่า” ทดสอบความลึกของ แม่น้ำ ด้วย เท้าทั้งสองข้าง
 5. ในการลงทุน : “อย่า” วางไข่ที่มีทั้งหมด ในตะกร้าใบเดียว
 6. บนการคาดหวัง : ความซื่อสัตย์ เป็น “ของขวัญ” ราคาแพงมาก “อย่า” คาดหวังมัน จาก “คนราคาถูก”
 7. ถ้าคุณกำลัง :
  1. ถ้าคุณกำลังรู้สึก ‘หดหู่’ แสดงว่า คุณกำลังใช้ ชีวิตอยู่กับ ‘อดีต’
  2. ถ้าคุณกำลังรู้สึก ‘กังวล’ แสดงว่า คุณกำลังใช้ ชีวิตอยู่กับ ‘อนาคต’
  3. ถ้าคุณกำลัง ‘อยู่อย่างสงบ’ แสดงว่า คุณกำลัง มีชีวิตอยู่กับ ‘ปัจจุบัน’
  4. อดีต เป็น เศษกระดาษ ปัจจุบัน เป็น หนังสือพิมพ์ และ ในอนาคต เป็น “กระดาษคำถาม”
 8. เมื่อมี ‘สิ่งเลวร้าย’ ที่เกิด ขึ้นในชีวิตของคุณ คุณมีทางเลือก สามทาง
  1. ให้มันกำหนดคุณ
  2. ให้มันทำลายคุณ หรือ
  3. ให้มันสร้างคุณให้ “เข้มแข็งขึ้น”
 9. กระเป๋าว่างเปล่า สอนคุณได้นับล้านสิ่งเกี่ยวกับ ชีวิต แต่ กระเป๋าเต็ม ทำให้คุณเสียได้ นับล้านวิธี
 10. ตาของเรา อยู่ด้านหน้าเพราะ การมองไปข้างหน้า ‘สำคัญกว่า’ ที่จะมอง “ย้อนกลับไปข้างหลัง”
 11. เราใช้ดินสอ เมื่อเรายังเล็ก แต่ตอนนี้เราใช้ปากกา … คุณรู้ไหมว่าทำไม ?!?
  1. เพราะ ‘ความผิดพลาด’ ในวัยเด็ก สามารถ “ลบ” ออกได้
  2. แต่ ความผิดพลาดตอนโต “ลบออกไม่ได้”
  3. ดังนั้น “จงอ่านและเขียน” อย่างระมัดระวัง ‘ไม่เช่นนั้น’ ชีวิตจะเป็นเหมือน ‘กระดาษชำระ’

ที่มา : value_talk