จะไม่ว่างแค่ไหน ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี

มีเรื่องดีๆ มาฝาก  อ่านอีกสักครั้งคงไม่เสียเวลามาก

จะไม่ว่างแค่ไหนก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี แม้ว่าบางครั้งติดต่อเพื่อนได้ยาก แต่ก็คิดถึงเสมอ
 • กลางวันดื่มน้ำให้มาก
 • กลางคืนดื่มให้น้อย
 • วันหนึ่งดื่มกาแฟไม่เกินสองแก้ว

เรื่องที่ควรลืมทิ้งสามเรื่อง

 • ลืมอายุ
 • ลืมเรื่องที่ผ่านมา
 • ลืมเรื่องที่จะกล่าวโทษคนอื่น

สี่เรื่องที่ควรมีไว้

 • มีคนที่รักคุณด้วยความจริงใจ
 • มีเพื่อนที่รู้ใจ
 • มีงานมีการทำ
 • มีบ้านที่อบอุ่น

ห้าอย่างที่ต้องเอา (ต้องทำ)

 • ต้องร้อง
 • ต้องเต้น
 • ต้องใช้
 • ต้องหัวเราะ
 • ต้องรักษาสุขภาพ

หกอย่างที่ไม่ควรทำ

 • หิวแล้วไม่ยอมทาน
 • หิวน้ำไม่ยอมดื่ม
 • ง่วงแล้วไม่ยอมนอน
 • เหนื่อยแล้วไม่ยอมพัก
 • ไม่สบายไม่ยอมรักษา
 • แก่แล้วค่อยคิดเสียใจ

ความโกรธ ทำให้หัวใจ”ทำงานหนัก

ความรัก ทำให้หัวใจ “ทำงานดี”

ความดีทำให้หัวใจนั้น “พองโต”

ความโง่จะทำให้ “เสียหาย”

ความตายนั้นเป็นเรื่อง “ธรรมดา”

บุคคลใดเข้าใจหลักศาสนา บุคคล นั้นย่อมเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา

สิ่งที่สูงกว่าเงิน มี 7 อย่าง

 1. การได้เกิดมาเป็นคน
 2. การได้ยลศาสนา
 3. การมีกัลยาณมิตร
 4. การมีความสุจริตเป็นนิสัย
 5. การมีใจปราศจากริษยา
 6. การมีเวลาให้บุคคลอันเป็นที่รัก
 7. การรู้จักสะกดคำว่า พอ

ชีวิตคน  มี 1 หนทาง คือ ทางเดินของตัวเอง

มีของมีค่าอยู่ 2 อย่าง

 1. สุขภาพกาย
 2. สุขภาพจิต

เพื่อน มี 3 ประเภท

 1. ให้หยิบยืม
 2. ร่วมงานมงคล
 3. ร่วมงานโศกเศร้า

ทุกข์ มี 4 ทุกข์

 1. มองไม่ทะลุ
 2. สละไม่ลง
 3. แพ้ไม่เป็น
 4. ปล่อยวางไม่ได้

มี 5 คำพูด

 1. ยิ่งลำบากยิ่งต้องสู้
 2. ยิ่งดียิ่งถ่อมตน
 3. ยิ่งแย่ยิ่งต้องเชื่อมั่น
 4. ยิ่งมียิ่งประหยัด.
 5. ยิ่งหนาวเหน็บยิ่งมีน้ำมิตร

ทรัพย์สมบัติอยู่ 6 สิ่ง

 1. ร่างกาย
 2. ความรู้
 3. ความฝัน
 4. ทัศนคติ
 5. ความเชื่อมั่น
 6. ความกล้าหาญ

1234350836

ที่มา : อ่านบทความนี้จากไลน์ที่เพื่อนๆ ส่งกันแล้วอยากเผยแพร่เลยนำมาลงที่นี่ แต่ตอนนี้หาที่มาไม่เจอแล้วค่ะ ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ถ้าทราบแล้วจะมาแจ้งนะคะ