ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณ “เห็ดหลินจือ”

มีคำถามเกี่ยวกับสรรพคุณทางยา ที่เห็ดหลินจือ สามารถสร้างขึ้นว่า มีสรรพคุณเป็นไปในแนวทางใด สามารถป้องกันและลดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ ได้มากน้อยเพียงใด และหากจะนำมาใช้ในการบำบัดรักษาควรใช้เห็ดหลินจือในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค

ชมรมเทคโนโลยีทางอาหารและชีวิภาพ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ช่วยตอบคำถามต่างๆ เหล่านี้เพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนดังต่อไปนี้

shutterstock_96633196

สารให้สรรพคุณทางยาของเห็ดหลินจือ

การที่เห็ดหลินจือมีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างกว้างขวาง ทำให้เป็นที่สนใจของ นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมาก มีการนำเห็ดชนิดนี้มาศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ ที่มีในเห็ดเท่าที่ มีการรายงานไว้พบว่า มีสาระสำคัญอยู่หลายกลุ่ม ที่ทำให้เห็ดหลินจือมีคุณค่าต่อการรักษาโรคต่างๆ ได้แก่

  1. กลุ่มสารคาร์โบโฮเดรต (genodarans) หรือสารโพลีนแซคคาไรด์ (polysaccharides) มีอยู่หลายชนิดที่มีความสำคัญต่อการรักษาโรคเช่น สารเบต้ากลูแคน (beta-D-glucan) ช่วยยับยั้งการเจริญของมะเร็ง ช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเรา ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้สารเคมีและรังสีรักษาโรคมะเร็งในผู้ป่วย ช่วยลดการอักเสบ สารกาโนเดอร์แรนส์ (ganoderans) ช่วยลดระดับน้ำตาในเลือด (เบาหวาน)
  2. สารสเตอรอยด์ (steroids) ตัวอย่างสารที่มีสรรพคุณทางยาที่สำคัญในกลุ่มนี้คือ สารกาโนโดสเตอโรน (ganodosterone) ที่มีคุณสมบัติช่วยลดพิษที่มีต่อตับ ทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับตับมีอาการดีขึ้น
  3. กลุ่มสารไตรเทอร์ปินอยต์ ชนิดขม (Bitter triterpenoids) สารในกลุ่มนี้มีอยู่หลายชนิดที่มีสรรพคุณทางยาที่ สำคัญ เช่นกรดกาโนเดริก (ganoderic acid) และกรดลูซิเดนิค (lucidenic acid) ซึ่งจะช่วยลดไขมัน
    ในเส้นเลือด ช่วยลดความดันของเลือด ยับยั้งการหลั่งสารฮิลตามินที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้บางชนิด
  4. สารนิวคลีโอไทด์ (nucleotides) สารในกลุ่มนี้จะมีคุณสมบัติในการป้องกันการรวมตัวเกล็ดเลือด ทำให้ไม่เกิดการอุดตันในเส้นเลือด โอกาสที่จะเกิดอัมพาตลดลง และยังช่วยบรรเทาความเจ็บปวดด้วย
  5. สารเจอร์มาเนียม (Germanium Ge) สารตัวนี้จะกระตุ้นการทำงานของร่างกายและยังช่วยขจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอดจากร่างกายได้
  6. สารอื่นๆ เพราะสารเคมีต่างๆ เหล่านี้นี่เองจึงทำให้เห็ดหลีนจือมีสรรพคุณอย่างเหลือเชื่อ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกนักที่เห็ดนี้จะมีราคาแพงกว่าเห็นทั่วๆ ไป

ข้อมูลจาก: ฐานข้อมูลพืชผัก จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร ภาพวิชาพืชสวน สาขาพืชผัก