หลายปีนี้ … ชีวิตสอนเราว่า

เมื่อเจอข้อคิดดีๆ ก็อยากนำมาแชร์ให้ได้อ่านกัน ลองดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง

386-ข้อคิดดีดี-เพื่อชีวิต

 1. หลายปีนี้ เริ่มรู้สึกหวาดหวั่น เมื่ออายุมากขึ้น ญาติสนิทมิตร สหายเริ่มทยอยจากเราไป รู้สึกถึงชีวิตล้วนอนิจจัง
 2. หลายปีนี้เริ่มรู้สึกปล่อยวาง เริ่มเรียนรู้ถึงสิ่งที่ไม่ว่าจะเสียดาย หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งที่จะต้อง เป็นไปโดยวิถีแห่งธรรมชาติ
 3. หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า การตั้งตนอยู่ในความระแวดระวัง ผู้อื่นจะขาดเสียไม่ได้ และการที่ จะคิดร้ายกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่กระทำ ไม่ได้โดยเด็ดขาด
 4. หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า ความสนิทชิดเชื้อระหว่างมนุษย์ นอกเหนือจากความเกี่ยวพันทาง สายเลือดแล้ว สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือ สัมพันธภาพทางจิตใจที่จริงใจต่อกัน
 5. หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า สิ่งที่เคย ใฝ่ฝันอยากได้ในอดีต แม้วันนี้จะได้มา ก็หาใช่สิ่งที่สำคัญสำหรับเราอีกต่อไป
 6. หลายปีนี้ เริ่มตื่นรู้ นอกจาก เราต้องทำดีกับผู้อื่นแล้ว เราจะต้องทำสิ่งที่ดีงามให้กับคนที่ดีกับ เราให้มากเท่าทวีคูณ
 7. หลายปีนี้ เริ่มเรียนรู้ว่า เวลาที่หาได้บ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้คน ตรงกันข้าม เวลา กลับพิสูจน์ให้เห็นถึงธาตุแท้ของผู้คน
 8. หลายปีนี้ เริ่มรู้ซึ้ง นอกจาก พ่อแม่แล้ว ไม่มีใครในโลกที่จะคอย อนุเคราะห์ โอบอุ้มและให้อภัยเรา เหมือนเช่นที่ท่านให้กับเรา
 9. หลายปีนี้ เริ่มหวาดหวั่นถึง ความประมาท ที่อาจจะนำมาซึ่ง อุบัติเหตุ การบาดเจ็บและความ ทุกข์ทรมานต่อร่างกายอย่าง ไม่คาดฝัน
 10. หลายปีนี้ เราเปลี่ยนไป สามารถอดทนแบกรับความทุกข์ ในหลากหลายรูปแบบ มีความ แกร่งในชีวิต เหมือนต้นกระบองเพชร ที่สามารถจะอยู่รอดได้ในทุกสถานะ
 11. หลายปีนี้ เริ่มสำนึก ไม่ดึงดัน ถือมั่นอย่างที่เคย หลายสิ่งที่เคย ยึดมั่นเริ่มคลายความถือมั่น อย่างที่เคยเป็น
 12. หลายปีนี้ หลายสิ่ง ที่ขัดหู ขัดตา ก็สามารถที่จะทำใจให้เป็เหมือน ” ฟังแต่ไม่ได้ยิน มองแต่ไม่ได้เห็น“
 13. หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า ไม่ใช่คนทุกคนจะยินยอมเดินตาม วิถีทางที่เราอยากให้เป็น
 14. หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า สิ่งที่เป็นของเรา ย่อมต้องเป็นของเรา สิ่งที่ไม่ใช่ของเรา จงอย่าได้ฝืนเอา
 15. หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า อย่าได้ อิจฉาชีวิตของผู้อื่น เพราะเราเองก็ สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการให้เป็น

เวลาดุจสายน้ำ ไหลไปไม่หวนกลับ เรียนรู้กับชีวิต รู้ซึ้งถึงชีวิต หวงแหนทุกวันเวลาที่ผ่านไป ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เรียนรู้ชีวิตอย่างสงบ ด้วยการทำใจหยุด ใจนิ่ง แสวงหาความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นภายในตัวเรา ต่อไป

ที่มา : อ่านบทความนี้จากไลน์ที่เพื่อนๆ ส่งกันแล้วอยากเผยแพร่เลยนำมาลงที่นี่ แต่ตอนนี้หาที่มาไม่เจอแล้วค่ะ ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ถ้าทราบแล้วจะมาแจ้งนะคะ