ความดันสูงตอนท้อง ลูกเสี่ยงไอคิวต่ำ

ปัญหาระดับเชาวน์ปัญญาหรือไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์อาจมีต้นตอมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ที่ประเทศฟินแลนด์ คณะนักวิทยาศาสตร์เกณฑ์บรรดาคุณผู้ชายราว 400 คนมาทดสอบความสามารถของสมองตอนที่ อายุ 20 ปี และอีกครั้งตอนอายุ 69 ปี ด้วยการให้ทำแบบทดสอบด้านภาษาศาสตร์ คณิตศาตสตร์ และการทดสอบทางสายตา

lu

เมื่อย้อนกลับไปเช็คประวัติของคนที่ได้คะแนนทดสอบต่ำกว่ามาตรฐานเฉลี่ย 4.36 คะแนนตอนอายุ 69 ปี พบว่าส่วนใหญ่แม่องพวกเขามีภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์

สันนิษฐานกันว่า ภาวะความดันโบหิตสูงทำให้สภาพภายในมดลูกเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งกระทบกับการเจริญเติบโตทางสมองของทารก ขณะเดียวกันยังพบอีกว่า ผู้ชายกลุ่มนี้จะมีระดับไอคิวลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากอายุ 20 ปีขึ้นไป

แม้จะดูลึกไปถึงว่าความฉลาดทางกรรมพันธุ์ที่ได้มาจากพ่อมีผลต่อไอคิวต่ำด้วยหรือไม่ แต่ก็ได้คำตอบว่า ไม่มีอิทธิพลมากเท่ากับปัญหาของแม่ตอนตั้งครรภ์

เพราะฉะนั้นคุณแม่จึงจำเป็นต้องดูและสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ