เคี้ยวยากส่งสัญญาณ สมองเสื่อม

เคยสังเกตไหมคะว่า เรายังเคี้ยวอาหารง่ายอยู่ไหม เพราะอาจบ่งบอกถึงศักยภาพของสมองได้ โดยจากการค้นหาคำตอบว่า ทำไมสมองของคนเราจึงเสื่อม สถาบัน karolinska Institute ร่วมกับมหาวิทยาลัยคาร์ลสตัด (Karlstad University) ประเทศสวีเดน ทดลองดูความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียฟัน ความสามารถในการบดเคี้ยวอาหาร กับการทำงานของสมองในผู้สูงอายุ

ในจำนวนนี้คนที่เคี้ยวอาหารแข็งๆ เช่น แอ๊ปเปิ้ลไม่สะดวก มีแนวโน้มที่อาจเกิดความบกพร่องทางสมองสูง

เนื่องจากเวลาแก่ตัวลง แล้วเหลือฟันอยู่เพียงไม่กี่ซี่หรือไม่มีฟันเลย จะทำให้เคี้ยวอาหารยากขึ้น ส่งผลให้เลือดไหลเวียน

ไปเลี้ยงสมองน้อยลง เมื่อนั้นสมองจึงทำงานถดถอย 

ว่าแล้วก็ต้องเริ่มสังเกตตัวเองตั้งแต่มื้อหน้าค่ะ