เชื่อหรือไม่ ต้อหินขึ้นตาเพราะกาแฟ

ใครที่ดื่มการแฟมากกว่าวันละ 3 แก้ว ขอให้ตั้งใจอ่านค่ะ เพื่อสุขภาพดวงตามคู่งามของตัวคุณเอง นับจากนี้ไปพยายามสลัดนิสัยนี้ทิ้งได้แล้ว เพราะทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เตือนว่า กาแฟซึ่งมีสารคาเฟอีนจะไปเพิ่มแรงดันในลูกตา หากสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเพิ่มความเสี่ยงเป็นต้อหินสูงถึงร้อยละ 66 

92_1284714568

ข้อมูลดังกล่าวประมวลจากการวิจัย 2 ชุด โดยชุดแรกทีมนักวิจัยให้ชาวอเมริกันตอบแบบสอบถามว่า แต่ละวันดื่มกาแฟมากน้อยแค่ไหนพร้อมทั้งดูประวัติการแพทย์ประกอบด้วยว่ามีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคต้อหินหรือไม่

ส่วนอีกชุดศึกษาในชาวสแกนดิเวียซึ่งพบว่า คนแถบนี้มีอัตราการเป็นโรคต้อหินชุกที่สุดในโลก เนื่องจากผู้คนแถวนี้ดื่มกาแฟมากที่สุดในโลก

เมื่อนำผลมาประกอบกัน จึงสรุปย้ำชัดว่า ถ้าไม่อยากให้โรคต้อหินถามหา ก็ขอให้เพลาๆ การดื่มการแฟลงหน่อยหรือเลิกดื่มไปเลยได้ยิ่งดี