ห้องที่ชื่อว่า “ใจ”

ใจของเรานั้น ไม่ต่างอะไรกับ ห้องที่ว่างเปล่า เมื่อเราใส่อะไรเข้าไป ในห้องที่ว่างเปล่านั้น สถานภาพของห้องก็จะเปลี่ยนไปทันที เป็นต้นว่า เรามีห้องที่ว่างเปล่าอยู่ห้องหนึ่ง

927_m
เมื่อ … เราใส่น้ำเข้าไป ก็จะกลายเป็น ห้องน้ำ
เมื่อ … เราใส่พระพุทธรูปเข้าไป ก็จะกลายเป็น ห้องพระ
เมื่อ … เราใส่เครื่องมือปรุงอาหารเข้าไป ก็จะกลายเป็น ห้องครัว
เมื่อ … เราใส่เครื่องนอนเข้าไป ก็จะกลายเป็น ห้องนอน
เมื่อ … เราใส่ชุดรับแขกเข้าไป ก็จะกลายเป็น ห้องรับแขก
เมื่อ … เราใส่บุคคลสำคัญเข้าไป ก็จะกลายเป็น ห้อง วี ไอ พี
ห้องแห่งหัวใจของเรา ก็ไม่ต่างอะไร กับห้องว่างเปล่า ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเลย ทุกครั้งที่เราบรรจุ อะไรเข้าไปในใจ ใจของเรา ก็จะเปลี่ยน สถานภาพเหมือนกัน
เมื่อ … เราใส่ความเมตตาเข้าไป ก็จะกลายเป็น คนใจดี
เมื่อ … เราใส่ธรรมะเข้าไป ก็จะกลายเป็น คนใจบุญ
เมื่อ … เราใส่ความโกรธเข้าไป ก็จะกลายเป็น คนใจร้อน
เมื่อ … เราใส่ความเลวเข้าไป ก็จะกลายเป็น คนใจทราม
เมื่อ … เราใส่ความกลัวเข้าไป ก็จะกลายเป็น คนใจเสาะ
เมื่อ … เราใส่ความเป็นนักสู้เข้าไป ก็จะกลายเป็น คนใจสู้
เมื่อ … เราใส่ความขาดสติเข้าไป ก็จะกลายเป็น คนใจลอย
เห็นด้วยหรือไม่ ว่าใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่ มีอิทธิพลเหนือกาย เป็นสิ่งที่คอยออกแบบชีวิตของเรา ให้เป็นไปอย่างไรก็ได้
พระพุทธเจ้า เคยตรัสว่า … ใจเป็นนาย ใจเป็นผู้นำ ใจเป็นผู้สร้างสรรค์ หรือบางทีก็ตรัสว่า “จิตฺเตน นียติ โลโก” แปลว่า โลกหมุนไปตามใจสั่งการ
โลกในที่นี้ หมายถึง ชีวิตของเรานั่นเอง โลกคือชีวิต จะหมุนซ้าย หมุนขวา หมุนตรง หรือหมุนเอียง หมุนไปข้างหน้า  หรือว่าหมุนไปข้างหลัง ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของใจ ทั้งหมดทั้งสิ้น
jaa_511028015
ใจของเรา ไม่ต่างอะไรกับห้องที่ว่างเปล่า เราบรรจุอะไรลงไป ชีวิตของเราก็เป็นไปตามสิ่งที่บรรจุนั้น ทุกวันนี้ เราเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเราบรรจุอะไรลงไป ในห้องแห่งหัวใจของเราบ้าง
เราใส่ความ … ความรู้ ความงมงาย
เราใส่ความ … ความรัก ความโกรธ ความเกลียด
เราใส่ความ … ความโลภ ความดี ความชั่ว
เราใส่ความ … ความริษยา ความหน้าด้าน ความสะอาด
เราใส่ความ … สว่าง สงบ หรือความตื่นรู้
ชีวิตจะเป็นอย่างไร … รุ่งโรจน์หรือร่วงโรย ขึ้นสูงหรือลงต่ำ สำคัญที่เรา บรรจุอะไรลงไปในใจ ของเราเอง
ที่มา : อ่านบทความนี้จากไลน์ที่เพื่อนๆ ส่งกันแล้วอยากเผยแพร่เลยนำมาลงที่นี่ แต่ตอนนี้หาที่มาไม่เจอแล้วค่ะ ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ถ้าทราบแล้วจะมาแจ้งนะคะ