ดูภาพน่ารัก ดับเบิลสมาธิคนทำงาน

บ่อยครั้งที่สังเกตเห็นว่า หลายคนชอบดูรูปภาพลูกสัตว์น่ารักๆ เช่น ลูกสุนัข ลูกแมว หรือสรรหารูปภาพดังกล่าวมาติดไว้ตามโต๊ะทำงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ฮิโรซิ นิตโตะโนะ นักจิตวิทยาด้านสมอง เลยเกิดปิ๊งไอเดียให้นักศึกษาทดลองปฏิบัติภารกิจตามคำสั่ง ทั้งก่อนและหลังดูรูปภาพน่ารักของลูกสัตว์และสัตว์ที่โตแล้ว

cute7

  • กลุ่มแรก ให้เล่นเกมที่ต้องใช้ความถนัดในการใช้มือทำงานที่มีความละเอียด
  • กลุ่มที่สอง ให้เล่นเกมที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวสายตา
  • กลุ่มที่สาม ให้นับจำนวนครั้งที่ภาพตัวเลขที่กำหนดปรากฏ

ผลพบว่า ทุกกลุ่มใช้สมาธิเล่นเกมได้ดีขึ้นหลังจากดูรูปภาพลูกสัตย์ งานนี้ผู้วิจัยให้เหตุผลว่า “การดูรูปภาพน่ารักช่วยกระตุ้นอารมณ์ด้านบวก โดยไม่เพียงทำให้เรามีความสุข แต่ยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการประมวลผลของสมองด้วย กล่าวคือ ช่วยทำให้มีสมาธินานขึ้นจึงดีต่อคนทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความเอาใจใส่ในงานสูง”

ของอย่างนี้ต้องลองถึงจะรู้ค่ะ