แบบสอบถามภาวะอารมณ์เศร้า

บทความในวันนี้ต่อเนื่องจากบทความที่นำเสนอเมื่อวาน เรื่องการสังเกตุอาการของโรคซึมเศร้า 5 ข้อเท็จจริงทำไมคน (เมือง) ถึงซึงเศร้า วันนี้จึงได้นำเสนอ แบบทดสอบภาวะอารมณ์เศร้า ของโรงพยาบาลรามา download ต้นฉบับได้ที่นี่นะคะ Patient Health Questionnaire -PHQ9 แต่อย่างไรแล้วโรคนี้ป้องกันได้นะคะ ด้วยการมีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง มาใช้ชีวิตที่มีความสุขมากกว่าทุกข์กันดีกว่านะคะ

ในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ บ่อยแค่ไหน (ทำเครื่องหมายถูก ในช่องที่ตรงกับคำตอบของท่าน)

 

ไม่เลย

มีบางวัน

ไม่บ่อย

มีค่อนข้างบ่อย

มีเกือบทุกวัน

1. เบื่อ ทำอะไรๆ ก็ไม่เพลิดเพลิน

0

1

2

3

2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า หรือท้อแท้

0

1

2

3

3. หลับยาก หรือหลับๆ ตื่นๆ หรือหลับมากไป

0

1

2

3

4. เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง

0

1

2

3

5. เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป

0

1

2

3

6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง – คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือเป็นคนทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง

0

1

2

3

7. สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ

0

1

2

3

8. พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็น หรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย

0

1

2

3

9. คิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายๆ ไปเสียคงจะดี

0

1

2

3

ถ้าท่านตอบว่ามีอาการไม่ว่าในข้อใดก็ตาม อาการนั้นๆ ทำให้ท่านมีปัญหาในการทำงาน การดูแลสิ่งต่างๆ ในบ้าน หรือการเข้ากับผู้คน หรือไม่

ไม่มีปัญหาเลย

มีปัญหาบ้าง

มีปัญหามาก

มีปัญหามากที่สุด

นำคะแนนข้อ 1-9 มารวมกัน เทียบความรุนแรงตามตารางข้างล่างนี้

ค่าคะแนนรวม ความรุนแรง

  • 5-8 มีอาการเล็กน้อย
  • 9-14 โรคซึมเศร้าขั้นอ่อน
  • 15-19 โรคซึมเศร้า ขั้นปานกลาง
  • ตั้งแต่ 20 ไป โรคซึมเศร้าขั้นรุนแรง

ทั้งนี้ต้องพบร่วมกับมีปัญหาในด้านต่างๆ

**** ค่าคะแนนและความรุนแรงดังกล่าวเป็นเพียงการเปรียบลำดับอาการ ไม่ได้บ่งบอกถึงการวินิจฉัย การที่จะบอกว่าท่านเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัย เพราะมีโรคต่างๆ หลายโรคที่ทำให้มีอาการเช่นนี้ได้ รวมทั้งโรคทางร่างกายและยาหรือสารต่างๆ

ที่มา : http://www.ramamental.com/medicalstudent/generalpsyc/depressdetail/#แบบสอบถามภาวะอารมณ์เศร้า